Om bett.

Det finns så mycket att tänka på när det kommer till bett, här är några områden som kan vara värda att ägna en tanke eller två. 

Hästens munhåla.

Munhålans primära funktion är att se till att hästen får i sig näring och vatten. Detta är viktigt att tänka på när vi stoppar in ett bett i hästens mun. Tack vare munnens funktion har den också egenskaper som vi bör känna till och tänka på för att kunna hitta rätt bett till rätt häst. Vet du t ex vad som triggar hästens sväljreflex?  

Förutom de rent funktionella aspekterna är ju också alla hästar olika, de är olika stora i munnen, förmedlar olika känsla genom sin tunga och kan reagera helt olika på samma sak, t ex ett visst bett. Var ödmjuk mot din häst och våga lyssna på den, den visar så mycket bara vi är öppna för dem!

Bettens funktion.

Jag vill påstå att huvudsyftet med ett bett är att få information från hästen till ryttaren. Därför är det viktigt att hitta ett bett som din häst trivs med!
Visst förmedlar ryttare och kuskar saker till våra hästar via bettet också, men i de flesta ridstilar ses detta som en sekundär hjälpgivning efter ryttarens sits.

Olika bettstypers inverkan.

Olika bett inverkar på hästen på olika sätt. Har du koll på hur ditt bett inverkar?
Jag delar upp bett i ett par huvudgrupper efter funktion och inverkan;
Direktverkande bett, Bett med hävstång, hissbett, kombinationsbett och kombinationsbetsling.
Vidare kan alla dessa tillhöra en av två grupper; ledade och oledade bett.
 
Inom vissa av huvudgrupperna finns det bettlösa alternativ också, så som direktverkande, hävstång, kombinationsbett och kombinationsbetsling.

Vill du få bättre koll på de olika alternativen, boka in en föreläsning!
Läs mer om det här.

Ryttaren eller kusken.

Det är oftast väldigt mycket prat om hästen när man ska välja bett, men lika viktigt är ju egentligen ryttaren eller kusken.
Hurpass väl skolad är din hand? Vad har du för balans, hur reagerar du i olika situationer?

Var ödmjuk mot dig och hästen och välj ett bett som matchar er båda!

Vikten av variation.

Det finns inget bett som inte ger tryck i munnen, men vi kan göra ett bett som din häst tycker om och därmed kan ta in information och förmedla information från med minsta möjliga tryck.

Samtidigt är det alltid viktigt att variera sin betsling, olika typer av bett och bettlöst för att minska risken för bettrelaterade skador i hästars munnar.

Djurtandvårdskliniken rekommenderar att man använder samma betsling i max 2 dagar i följd.

Själv varierar jag alltid mellan ett par olika bett och bettlösa alternativ på mina hästar.