Bettkunskap för hästfolk.

Som ett led i min vision att öka kunskapen om bett och deras inverkan har jag utformat den webbaserade kursen Bettkunskap för hästfolk. 


Här får du som hästmänniska, oavsett nivå och inriktning 4 webbaserade träffar under drygt en månad.

Vi går igenom:

  • hästens huvud och munhåla, 
  • olika betttyper indelat på inverkan, 
  • mundelar och olika material, 
  • bettlösa alternativ och deras inverkan, 
  • ryttarens hand och inverkan och 
  • inpassning av bett och träns.

Kursen hålls i små grupper för att ge utrymme för frågor och diskussion, och för varje grupp skapas även en sluten Facebookgrupp där ytterligare videoklipp och fler frågor får utrymme.Nästa kursstart är 1 mars 2023, anmälan är nu stängd. Nästa kursomgång blir till hösten.

Kostnaden för webkursen är 3875kr inkl moms.

Planerade datum: 1/3, 15/3, 29/3 och 12/4, kl 19-ca 20

Platserna är begränsade och platsen är bokad först när anmälningsavgiften på 625kr är betald, resterande summa betalas senast 10 dagar innan kursstart. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid återbud.