Bettkunskap för hästfolk.

Som ett led i min vision att öka kunskapen om bett och deras inverkan har jag utformat den webbaserade kursen Bettkunskap för hästfolk. 


Här får du som hästmänniska, oavsett nivå och inriktning 4 webbaserade träffar under drygt en månad.

Vi går igenom:

  • hästens huvud och munhåla, 
  • olika betttyper indelat på inverkan, 
  • mundelar och olika material, 
  • bettlösa alternativ och deras inverkan, 
  • ryttarens hand och inverkan och 
  • inpassning av bett och träns.

Kursen hålls i små grupper för att ge utrymme för frågor och diskussion, och för varje grupp skapas även en sluten Facebookgrupp där ytterligare videoklipp och fler frågor får utrymme.Ny kursomgång är inte planerad ännu.

Kostnaden för webkursen är 3875kr inkl moms.

Platserna är begränsade och platsen är bokad först när anmälningsavgiften på 625kr är betald, resterande summa betalas senast 10 dagar innan kursstart. Anmälningsavgiften betalas ej tillbaka vid återbud.